Komfort och värdighet
för varje patient

Många patienter känner sig blottade och otrygga i vårdsituationen. MeCovers erbjuder en efterlängtad lösning på ett vanligt problem under medicinska och gynekologiska undersökningar.

Från tonåren till vuxen ålder upplever vi många läkarbesök och vårdtillfällen och med dem kommer även obekväma situationer. När det gäller medicinska besök som rör kvinnlig hälsa och exempelvis fertilitet ökar antalet vårdtillfällen än mer. Tyvärr är dessa, ibland livsviktiga, besök huvudsakligen associerade med negativa upplevelser av att känna sig utsatt och sakna kontroll. MeCovers är en enkel lösning för att öka komforten och upprätthålla varje patients värdighet. Det ger dig möjligheten att välja – var och hur du vill skyla dig.

Varför finns MeCovers?

Varför finns MeCovers?

MeCovers är en unisex-produkt som förändrar och förbättrar vårdupplevelsen för både kvinnor och män. Genom att värna om människans integritet ökar samtidigt känslan av trygghet och kontrollen från patientens perspektiv.
När används MeCovers?

När används MeCovers?

MeCovers används främst för gynekologiska, urologiska och urogynekologiska undersökningar. Men den går att använda för alla typer av medicinska situationer där endast en specifik del av kroppen behöver exponeras för att genomföra undersökningen.
Enkel att använda

Enkel att använda

MeCovers är en engångsprodukt som hålls ihop av ett elastiskt band. Du kan dra den över huvudet eller kliva i med fötterna först. Anpassa gylfens/flärpens position efter vad undersökningen kräver.

Tveka inte att höra av dig

Kontakta oss via formuläret för mer information om produkten eller vid förfrågningar. Informationen i ditt meddelande kommer endast att behandlas och användas internt av MeCovers.

Ett nytt
perspektiv

MeCovers förbättrar patientupplevelsen och gör situationen mer bekväm.